Departamento de Matemáticas

       • PROFESORES DE ESO Y BACHILLERATO
        CURSO ASIGNATURA PROFESOR/A
        1º ESO Ámbito Técnico Miguel Herrero (A,B,C,D)
        Carmina Sánchez (B,D)
        Carla Ferrando (C)
        Ana Madrid (A)
        Informática Ignacio Urios (C)
        Carmina Sánchez (B)
        María Pérez (A,D)
        2º ESO Matemáticas Bea Salcedo (A,B,C,D)
        Informática César Oltra (A,D)
        Carmina Sánchez (B,D)
        María Pérez (C,D)
        Refuerzo de Matemáticas Bea Salcedo (A,B)
        Daniel Cervera (C,D)
        3º ESO Matemáticas Académicas Daniel Cervera(A)
        Jose Barberá(B,C)
        Carmina Sánchez(D)
        Informática Carmina Sánchez (D,C)
        César Oltra (B)
        María Pérez (A,C)
        Matemáticas Aplicadas Bea Salcedo
        Ámbito Científico PMAR Carla Ferrando
        4º ESO Matemáticas Académicas María Solaz(A,D)
        Marián Ballester(C)
        Jose Barberá(B)
        Matemáticas Aplicadas María Solaz
        TIC César Oltra (C,D)
        Carmina Sánchez (B,D)
        María Pérez (A,C)
        Ámbito Científico PR4 Daniel Cervera
        1º BACH. Matemáticas I Antonio Pérez (A,B)
        Matemáticas Ap. C. Soc. I María Solaz (C, D)
        TIC I Carmina Sánchez (A,C)
        César Oltra (B,D)
        Refuerzo Matemáticas I Gabi Cirujeda
        Refuerzo Matemáticas Ap. C. Soc. I María Solaz
        2º BACH. Matemáticas II Antonio Pérez (A,B)
        Matemáticas Ap. C. Soc. II María Solaz (C)
        Antonio Pérez (D)
        Refuerzo Matemáticas Ap. C. Soc. II María Solaz
        Refuerzo Matemáticas II Antonio Pérez
        TIC II César Oltra (A)
        María Pérez (A,C,D)
      • Jefe departamento: María Solaz
      • Horario de atención a padres: Lunes 12.20-13.10

Información de contacto:

Colegio Sagrado Corazón Godella
Plaza Santa Magdalena Sofía, nº 1.
46110 Godella.

Tel. 96 363 81 50

Email: [email protected]